Chceme zlepšit dopravní návaznost autobus – vlak ve vybraných stanicích

Otázku veřejné dopravy považuje velké procento občanů za vážný problém života ve městě. V této věci nejde jen o počet spojů (kritická situace je hlavně v sobotu a ve volných dnech obecně), ale také o vzájemnou provázanost spojů a jednotlivých druhů dopravy.

Pro město a okolní obce ležící na pomezí jihlavského, brodského a žďárského okresu jsou z hlediska cestování významná především poslední dvě jmenovaná města a tamní železniční stanice ležící na hlavní trati mezi Prahou a Brnem. Přidat k nim můžeme ještě Přibyslav – zdejší nádraží je pro Polnou nejbližší stanicí kde zastavují i rychlíky. Bohužel současná situace je taková, že autobusy a vlaky si navzájem doslova ujíždějí před nosem. Pro představu uvádím několik příkladů.

  1. Autobus z Polné do Žďáru přijíždí v 6.35 hodin. V 6.31 ujede rychlík do Brna a v 6.38 odjíždí také osobní vlak Žďár – Tišnov – Brno. I když autobusové a vlakové nádraží jsou u sebe, za 3 minuty si nikdo nestihne koupit jízdenku a přestoupit na vlak. Řešením by bylo uspíšení autobusového spoje o 5 až 10 minut.
  2. Proč nedělní odpolední autobus Žďár – Bohdalov – Polná – Jihlava odjíždí zrovna v 16.30 hodin?! Vždyť v 16.28 přijíždí do Žďáru rychlík Praha – Brno a v 16.30 také rychlík z opačného směru. Přitom tento autobus po příjezdu do Jihlavy čeká a bezprostředně hned nikam nejede. Řešením by tedy bylo posunutí odjezdu autobusu ze Žďáru například v 16.40 hodin.
  3. Rychlík z Brna do Přibyslavi přijíždí v 17.44 hodin. Autobus Přibyslav – Polná odjíždí ze zastávky Přibyslav ČD v 17.47 hodin. Následkem toho je, že i v případě malého zpoždění (stačí, aby lidé déle nastupovali či vystupovali nebo se v létě protáhla nakládka či vykládka jízdních kol apod.) autobus ujede. Také tento spoj po příjezdu do Polné už nikam nejede, není tedy důvod, proč by nemohl odjíždět z Přibyslavi později (např. v 17.55) aby cestující měli jistotu, že ho stihnou.
  4. Do Havlíčkova Brodu přijede rychlík v 16.00 hodin. Nedělní odpolední autobus z Brodu do Polné má stanovený odjezd na 16.05 hodin. Po příjezdu do Polné zde 25 minut čeká, než se vrací zpátky do Brodu. Neměl by být problém také v tomto případě odjezd autobusu z Brodu posunout na pozdější dobu – např. v 16.15 (jedná se o stejný rychlík, kterému ve Žďáře ujíždí autobus v 16.30, jak už jsem napsal jinde).

Toto je jen několik názorných příkladů, jaká je současná situace. Věc se netýká jen nás „domorodců“, ale i případných návštěvníků města (zjednodušeně řečeno příroda a památky ve městě a okolí nám nejsou nic platné, když se do Polné lidé nedostanou). Jak je vidět, ve většině případů se jedná o minuty, které však dokážou cestování velmi zkomplikovat. Tento neutěšený stav je dlouhodobý a zatím se jím nikdo nezabýval (nebo zabýval, ale bez konkrétního výsledku). Když na sebe budou jednotlivé spoje lépe navazovat a lidé budou mít jistotu, že autobusy do Polné či z Polné budou moci použít, přispěje to i k většímu vytížení spojů. Zatím to vypadá tak, že na jedné straně jezdí poloprázdné autobusy (to je pro dopravce záminka k tomu, aby hrozili zrušením spojů nebo stupňovali své požadavky na finanční dotace od města) a na druhé straně musí lidi k vlaku nebo zpět jezdit auty. Nikdo asi nečeká, že vlaky jedoucí stovky kilometrů republikou, budou přizpůsobovat svůj jízdní řád místním autobusům na trati. Obráceně by to při dobré vůli neměl být problém. Proto chceme, pokud budeme mít příležitost, jednat s KrÚ – odbor dopravy a s jednotlivými dopravci o nápravě této situace.

Aleš Klusáček

© 2010–2018 Polná Dobrá adresawebmaster