Únor 2016

PDF Únor 2016 (PDF, 100 kB)

Leden 2016

PDF Leden 2016 (PDF, 90 kB)

Prosinec 2015

PDF Prosinec 2015 (PDF, 100 kB)

Duben 2015

PDF Duben 2015 (PDF, 100 kB)

Leden 2015

PDF Leden 2015 (PDF, 100 kB)

Prosinec 2014

PDF Prosinec 2014 (PDF, 100 kB)

Listopad 2014

PDF Listopad 2014 (PDF, 55 kB)

Nechceme těžbu uranu!

Ve středu 11. března 2015 se uskutečnila v Brzkově beseda ke studii proveditelnosti otevření uranového ložiska Brzkov a Horní Věžnice. Besedy se zúčastnili zástupci státního podniku DIAMO, kteří studii vypracovali, dále zástupci kraje Vysočina, zástupci ministerstva průmyslu a obchodu, starosta Rožné, starosta Bystřice nad Perštejnem. Besedu vedl starosta Brzkova pan Bořil. V publiku sedělo asi 150 občanů, převážně odpůrců těžby.


více »»»

Vstoupili jsme do času adventního,

spojeného s radostným očekáváním narození jednoho zázračného dítěte. Přejeme si hlavně pokoj, mír a štěstí. Víc než kdy jindy v běhu roku vnímáme své nejbližší a těšíme se z jejich přítomnosti, protože samota se v tomto čase snáší mnohem bolestněji. Ten, koho ještě zcela nepohltila konzumní povaha současného slavení vánočních svátků, si uvědomuje, jaké veliké prázdno nahradilo původní silný, řadu století pěstovaný duchovní rozměr Vánoc. Naši předkové dobře věděli, k čemu je určen čas krátkých dní a dlouhých nocí do zimního slunovratu – bylo třeba celkového zklidnění po náročných, prací vyplněných předchozích měsících, bylo třeba věnovat se rodině i obci, všem potřebným a především vlastní duši.


více »»»

Poděkování

Vážení spoluobčané, sympatizanti našeho uskupení Polná – Dobrá adresa!

Děkujeme všem, kteří nám projevili důvěru a svými hlasy umožnili získat 4 mandáty v zastupitelstvu města. Jsme odhodlaní dodržet naše sliby a prosazovat slušně a důrazně záležitosti, o nichž jsme přesvědčeni, že jsou správné, poctivé a prospěšné.

Nezklameme ty, kteří nám dali svůj hlas, a chceme získat přízeň i dalších Poleňáků. S důvěrou směřujte vaše připomínky, nápady a podněty na naše emailové adresy (Jarmila Pánková jar.pankova@seznam.cz, Michal Hladík michi.mh@centrum.cz, Libuše Kubová kubova.l@centrum.cz, Miroslav Vatter miroslavvatter@seznam.cz,), protože i vy máte právo vyjádřit svůj názor, klást otázky a žádat vysvětlení. Naše město si zaslouží, aby se v něm dobře žilo a nikdo se za něj nemusel stydět.

S upřímným poděkováním za SNK Polná – Dobrá adresa, Mgr.Jarmila Pánková

Proč kandidujeme i letos?

Když jsem před čtyřmi roky dostal nabídku kandidovat do zastupitelstva, byl jsem jí zaskočen, nikdy jsem totiž po veřejných funkcích netoužil a ani o nich neuvažoval. Skupina lidí, vyznávajících stejné principy zodpovědnosti a otevřenosti, ke kterým jsem byl vychován i já, mě však přesvědčila, a stáli jsme tak při zrodu sdružení Polná – Dobrá adresa. Účastnil jsem se sepisování volebního programu, zažil, kolik nápadů i práce se skrývá za myšlenkou shrnutou mnohdy jediným řádkem, a těší mě, když vidím, kolik se jich podařilo prosadit a zrealizovat.

I když jsme u někoho získali nálepku „opozičních potížistů“, nikdy jsme nesklouzli do pohodlného „Proti všem“. Pouze jsme si vždy stáli za svými názory a nebáli se je vyslovit, i když bylo jednodušší mlčet. Zároveň jsme nikdy neváhali podpořit návrhy, které nám byly sympatické. Usilovali jsme, usilujeme, a budeme i nadále usilovat o co největší otevřenost města vůči občanům. Aby každý občan mohl snadno a rychle zjistit, co ho zajímá, aby byl informován včas, plně a pravdivě nejen o tom, co se v jeho městě děje, ale i o akcích a projektech, které se teprve připravují a zvažují a mohl se zapojit do diskuse o nich, či sám s takovým návrhem přijít. Aby se místní politika neodehrávala jen na radnici, ale třeba i v hospodách, parcích, domácnostech. Protože místní politika není a nemá být něco abstraktního, o čem si rozhoduje pár zvolených vyvolených, ale jsme to hlavně my, občané města Polná, kterých se dotýká a jejichž život ovlivňuje.

Uteklo to jako voda a volby do zastupitelstva jsou opět před námi. Nechci a nebudu říkat, koho volit či nevolit- takové rozhodnutí je navýsost osobní věcí každého z nás. Důležité ale je rozhodnout se svobodně a zodpovědně, protože každý hlas přispěje k tomu, jak bude vypadat město Polná, náš společný domov.

Mgr. Michal Hladík, SNK Polná – Dobrá adresa

Volební program Sdružení nezávislých kandidátů Polná - Dobrá adresa

10.–11. října 2014: Pošlete svůj hlas na správnou adresu!

CHCEME

Prosadit v samosprávě města

 • Zlepšení informovanosti občanů.
 • Posílení rozhodovací pravomoci zastupitelstva města, rada města musí fungovat pouze jako výkonný orgán.
 • Snížení počtu členů zastupitelstva města od roku 2018.
 • Posílení významu výborů a komisí jako poradních orgánů zastupitelstva a rady města.
 • Dodržování nového územního plánu.

Pro naše děti a mládež

 • Výstavbu tělocvičny u ZŠ Polná.
 • Další rozvoj letního tábora Rohozná.
 • Řešení technického stavu budovy domu dětí a mládeže.
 • Nalézt zázemí pro volnočasové aktivity – náctiletých.

Pro nás všechny

 • Vypracování studie: Voda pro Polnou.
 • Kvalitní koupání v Polné.
 • Odkoupit letní scénu a rekonstruovat ji pro kulturní a společenské využití.
 • Realizovat projekt rekreačně -oddychové zóny navazující na hřiště U studánky.
 • Zajistit citlivý přístup k rázu městské a příměstské krajiny.
 • Systém třídě ní odpadu: Kdo třídí, méně platí.

PODPOŘÍME

 • Smysluplnou grantovou politiku města.
 • Společenské, kulturní a sportovní aktivity občanů.

NECHCEME

 • Radu města, jejíž členové jsou napojeni na městský úřad (ředitelé příspěvkových organizací města, vedoucí organizačních složek města apod.).
 • Těžbu uranu v Polné a jejím okolí.


více »»»

Volební leták 2014

PDF Volební leták (PDF, 3,2 MB)

© 2010–2022 Polná Dobrá adresa