2010–2011

Je to rok od voleb do městského zastupitelstva, kde naše SNK Polná – Dobrá adresa získalo čtyři mandáty: Ing. Ivan Klusáček, Libuše Kubová, Miroslav Vatter, Mgr. Michal Hladík.Je tedy vhodný čas ohlédnout se zpět a porovnat volební program s tím, co se za rok podařilo prosadit.


více »»»

Neveřejné zasedání zastupitelstva?

Dne 25. 11. 2010 proběhlo neveřejné pracovní zasedání Zastupitelstva města Polná.

Na programu byl rozpočet města na rok 2011 a program rozvoje města na období 2010–2014.

Zastupitelé za SKN Polná – Dobrá adresa poukázali na to, že neveřejné zasedání zastupitelstva je v rozporu se Zákonem o obcích.

Návrh rozpočetu města je sestaven jako vyrovnaný.

Příjmová stránka je sestavena podle zkušeností z minulých let a předpokladu daňové výtěžnosti.

Na výdajové stránce jsou i výdaje, které nejsou dostatečně zdůvodněné.

Polná – Dobrá adresa, si přeje, aby návrh rozpočtu byl přebytkový. Město by mělo mít finanční rezervy například na to, aby, mohlo více využívat dotační tituly. Dále si přejeme, aby výdaje byly více zdůvodněné.

Rozpočet města se bude dále projednávat a měl by být schválen 13. 12. 2010.

30. listopadu 2010
Ing. Ivan Klusáček, Libuše Kubová

Dvě místa v radě města. Chtěli jsme příliš?

V komunálních volbách 15.–16. 10. 2010 jsme získali čtyři mandáty do zastupitelstva města Polná, čímž jsme se stali druhým nejsilněji zastoupeným subjektem v zastupitelstvu.

Zvolení kandidáti:
Libuše Kubová – 543 hlasů
Mgr. Michal Hladík – 480 hlasů
Ing. Ivan Klusáček – 479 hlasů
Miroslav Vatter – 437 hlasů

Všem našim voličům ještě jednou děkujeme.


více »»»

Vážení spoluobčané,

děkujeme, že jste nás podpořili v komunálních volbách a svěřili nám svůj hlas.
Věříme, že Vaši důvěru nezklameme.
Sdružení nezávislých kandidátů Polná – Dobrá adresa.

Mladá fronta DNES se zeptala – a pak napsala…

pátek 8. 10 2010

Dobrý den,
do pátečních novin (které vyjdou v pátek příští týden) připravuji téma o městě Polná. Ptám se jednotlivých lídrů na tyto otázky. Prosím Vás o odpovědi a případné tipy, jakým dalším tématům se v Polné například věnovat.

Prosím o Vaše odpovědi do středy do 17. hodiny. Děkuji předem za pomoc.

S pozdravem a přáním hezkého víkendu

Ing. Jaroslav Paclík, Dipl. – Kfm.
redaktor


více »»»

Chceme zlepšit dopravní návaznost autobus – vlak ve vybraných stanicích

Otázku veřejné dopravy považuje velké procento občanů za vážný problém života ve městě. V této věci nejde jen o počet spojů (kritická situace je hlavně v sobotu a ve volných dnech obecně), ale také o vzájemnou provázanost spojů a jednotlivých druhů dopravy.


více »»»

Volební program Sdružení nezávislých kandidátů Polná - Dobrá adresa

15.–16. října 2010: Pošlete svůj hlas na správnou adresu!

CHCEME!

  • Zlepšit vztah města k občanům
  • Účelněji rozdělovat finanční prostředky
  • Vypracovaní územního plánu
  • Věnovat větší pozornost integrovaným obcím a okrajovým částem města
  • Zajistit místa pro děti v mateřských školách
  • Policejní služebnu, profesionální hasičský sbor a záchrannou službu ve městě
  • Pravidelné sezonní farmářské trhy na náměstí

PODPOŘÍME!

NECHCEME!

  • Výstavbu supermarketu v památkové zóně města
  • Těžbu uranu v Polné
  • Zvyšování zadluženosti města


více »»»

Volební leták ke stažení

PDF Volební leták (PDF, 1,6 MB)

© 2010–2022 Polná Dobrá adresa