Dvě místa v radě města. Chtěli jsme příliš?

V komunálních volbách 15.–16. 10. 2010 jsme získali čtyři mandáty do zastupitelstva města Polná, čímž jsme se stali druhým nejsilněji zastoupeným subjektem v zastupitelstvu.

Zvolení kandidáti:
Libuše Kubová – 543 hlasů
Mgr. Michal Hladík – 480 hlasů
Ing. Ivan Klusáček – 479 hlasů
Miroslav Vatter – 437 hlasů

Všem našim voličům ještě jednou děkujeme.

19. října 2010 proběhla zásadní schůze sdružení nezávislých kandidátů (SNK) Polná – Dobrá adresa s tímto usnesením:

 1. O místo místostarosty SNK Polná – Dobrá adresa nebude usilovat.
 2. Jednání o zastoupení SNK Polná – Dobrá adresa v orgánech města jsou pověřeni:

  Ing. Ivan Klusáček, Libuše Kubová, Ing. Libuše Vítková

 3. SNK PDA bude požadovat zastoupení v městské radě. Pro zastoupení v městské radě SNK PDA jmenuje:
  1. Ing. Ivan Klusáček, lídr sdružení
  2. Libuše Kubová, celkově druhá v pořadí podílů hlasů
 4. V případě, že zastoupení v městské radě bude při jednání ztěžováno, zpochybňováno nebo bude s podmínkami, pak SNK PDA od zastoupení v městské radě upustí.

Od 20. října 2010 probíhala oficiální jednání se všemi subjekty zvolenými do zastupitelstva města, mimo KSČM.

Dne 8. listopadu 2010 proběhlo ustavující zasedání zastupitelstva města Polná.

Pro zastoupení v městské radě SNK PDA navrhla zastupitelstvu dva své kandidáty do rady:

 1. Ing. Ivan Klusáček
 2. Libuše Kubová

Ing.Ivan Klusáček podal protinávrh, aby se o personálních otázkách hlasovalo tajně, návrh byl hlasováním odmítnut.

ČSSD, ODS, KSČM a SNK Nezávislí pro Polnou svým hlasováním SNK Polná – Dobrá adresa poslali do opozice.

Výsledek veřejného hlasování:

Ing. Ivan Klusáček
pro: 3 – Mgr.Michal Hladík, Libuše Kubová, Miroslav Vatter
proti: 6 – Martin Bohdálek, Petr Coufal, Mgr. Zdeněk Dvořák, Mgr. Jaroslava Matulová, Bc. Daniela Šináglová, Josef Mlynář
zdrželi se: 12 – Ing. Petr Dvořák, Marie Hradová, Ing. Ivan Klusáček, Luboš Kousal, Ing. Josef Kölbl, Ing. Miloš Kvasnička, Mgr. Vlastimil Matula, Jindřich Skočdopole, Miluše Skočdopolová, Ing. Jaroslav Sobotka, Lidmila Šimečková, Miroslav Zvolánek

Libuše Kubová
pro: 5 – Mgr.Michal Hladík, Marie Hradová, Ing.Ivan Klusáček, Lidmila Šimečková, Miroslav Vatter
proti: 4 – Petr Coufal, Mgr. Zdeněk Dvořák, Mgr. Jaroslava Matulová, Bc. Daniela Šináglová
zdrželi se: 12 – Martin Bohdálek, Ing. Petr Dvořák, Luboš Kousal, Ing. Josef Kölbl, Ing. Miloš Kvasnička, Libuše Kubová, Mgr. Vlastimil Matula, Josef Mlynář, Jindřich Skočdopole, Miluše Skočdopolová, Ing. Jaroslav Sobotka, Miroslav Zvolánek

Tímto hlasováním jsme donuceni vstoupit do opozice.

Ujišťujeme naše voliče, že v opozici budeme konstruktivní a budeme pracovat ve prospěch města a na splnění našeho volebního programu.

Nase zastoupení ve výborech volených zastupitelstvem:

Místopředseda finančního výboru zastupitelstva města

Člen výboru zastupitelstva města

Předseda kontrolního výboru zastupitelstva města

Člen kontrolního výboru zastupitelstva města

12. listopadu 2010
Ing. Ivan Klusáček, Libuše Kubová

© 2010–2022 Polná Dobrá adresa