Neveřejné zasedání zastupitelstva?

Dne 25. 11. 2010 proběhlo neveřejné pracovní zasedání Zastupitelstva města Polná.

Na programu byl rozpočet města na rok 2011 a program rozvoje města na období 2010–2014.

Zastupitelé za SKN Polná – Dobrá adresa poukázali na to, že neveřejné zasedání zastupitelstva je v rozporu se Zákonem o obcích.

Návrh rozpočetu města je sestaven jako vyrovnaný.

Příjmová stránka je sestavena podle zkušeností z minulých let a předpokladu daňové výtěžnosti.

Na výdajové stránce jsou i výdaje, které nejsou dostatečně zdůvodněné.

Polná – Dobrá adresa, si přeje, aby návrh rozpočtu byl přebytkový. Město by mělo mít finanční rezervy například na to, aby, mohlo více využívat dotační tituly. Dále si přejeme, aby výdaje byly více zdůvodněné.

Rozpočet města se bude dále projednávat a měl by být schválen 13. 12. 2010.

30. listopadu 2010
Ing. Ivan Klusáček, Libuše Kubová

© 2010–2022 Polná Dobrá adresa